تهیه تصاویر Ortoophoto

Ortoophoto    ، orthophotograph یا orthoimage 

یک تصویر هوایی یا تصویر است که به صورت هندسی تصحیح شده (orthorectified) اصلاح شده است، به طوری که مقیاس یکنواخت است: عکس دارای همان اعوجاج به همان اندازه یک نقشه است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند